Praktijk voor Ervaringsgerichte Supervisie
Marleen van Leeuwe

Op zoek naar een supervisor of benieuwd naar ervaringsgerichte supervisie? Welkom!

Ontwikkel je persoonlijkheid en je werkstijl

Met supervisie begeleid ik je bij je persoonlijke ontwikkeling in je beroepsfunctioneren. Dit doen we door te reflecteren op je werkervaringen. Dit geeft nieuwe inzichten, nieuwe energie en praktische veranderingen in hoe je je werk uitvoert.

Supervisie is een soort coaching. We gaan bij supervisie stilstaan bij wat lastige werksituaties met jou doen: je leert expliciet van je eigen ervaringen. En hoe je daar in de toekomst van kunt blíjven leren.

Supervisie is anders dan intervisie. Daar kijk je met collega’s naar een werkinbreng, om elkaars deskundigheid en de kwaliteit van het werk te verbeteren.  Bij supervisie ligt het accent op de ontwikkeling van jouzelf als professional.

Iets voor jou?

Ben je een professional die werkt met mensen? Bijvoorbeeld therapeut, docent, psycholoog, arts, maatschappelijk werker, of politieagent. Wil je de kwaliteit van je beroepsmatig handelen bevorderen en je in je werk verder ontwikkelen? Dan is supervisie zeker iets voor jou.

Supervisie is ook een begeleidingsvorm voor studenten die beroepsmatig met mensen zullen gaan werken en een leervraag hebben over interactie.

 

Een paar voorbeelden van concrete redenen voor supervisie. Je wilt:

  • beter uit de verf komen, meer vertrouwen in je werk krijgen
  • efficiënter werken, met een betere balans tussen werk en privé
  • effectiever communiceren
  • helder zijn over je grenzen in de interactie met klanten, patiënten of collega’s
  • eventuele conflicten met die klanten, patiënten of collega’s constructiever hanteren
  • verantwoordelijkheden en taken beter afbakenen en bewaken

Hoe dan?

Lees over mijn werkwijze, of neem contact met me op voor vragen of om een afspraak te maken.

 

Copyright ©2018 Supervisie van Leeuwe | Productie: Thomas Klabbers | Webdesign: Walraven WebWerk