Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching
Marleen van Leeuwe

Ben je een professional die werkt met mensen? Bijvoorbeeld therapeut, docent, psycholoog, arts, maatschappelijk werker, of politieagent? En wil je de kwaliteit van je beroepsmatig handelen bevorderen en je in je werk verder ontwikkelen? Dit kan met supervisie of met coaching.

 

Supervisie is ervaringsgericht: we staan stil bij wat bepaalde situaties met jou doen. Coaching is resultaat- en doelgericht: het gaat om wat je wilt bereiken. Ga naar coaching, of lees hier verder over supervisie.

 

Ervaringsgerichte supervisie

Met supervisie begeleid ik je door te reflecteren op je werk, werkervaringen en privéleven. We staan stil bij wat je ervaart. Dit geeft nieuwe inzichten, nieuwe energie en praktische veranderingen in hoe je je werk uitvoert.

Met supervisie krijg je zicht op je beweegredenen en handelswijzes, waardoor je de keuzes die je maakt kritisch kunt bekijken. Je gaat onderzoeken hoe jij jouw voelen, denken, willen en handelen op elkaar kunt afstemmen om tot beter functioneren te komen. Bij supervisie ligt het accent op leren, waardoor ook na het traject je groeiproces op gang blijft.

Werkwijze supervisie

Supervisie is een begeleidingstraject van 10 bijeenkomsten van een uur. We werken aan jouw leervragen en -doelen. Het is mogelijk dat je die leervragen in overleg met je leidinggevende of werkgever hebt vastgesteld.

De afspraken vinden plaats om de 2 à 3 weken. Na het kennismakingsgesprek maak je steeds van elke bijeenkomst een reflectieverslag en beschrijf je een nieuwe, relevante werksituatie. In de volgende bijeenkomst gaan we dieper in op de ervaringen die je beschreven hebt in je verslag en op je ervaringen bij de nieuwe situatie.

Ervaringsgerichte supervisie werkt in het hier en nu van de supervisierelatie. Alles wat je daar en toen in je werkrelatie meemaakte, neem je mee naar ons hier en nu. En daarmee gaan we aan de slag. Als je de gevoelens in je lichaam bewust ervaart, maak je diepgaande en duurzame veranderingen in je werkpraktijk mogelijk. Er is aandacht voor wat jou werkelijk bezig houdt.

Groepen

Je kunt ook met meerderen tegelijk supervisie volgen. Dan koppelen de supervisanten ook hun ervaringen naar elkaar terug. Met twee deelnemers duren de bijeenkomsten anderhalf uur, met drie deelnemers twee uur.

Supervisie is ook een begeleidingsvorm voor studenten die beroepsmatig met mensen zullen gaan werken en een leervraag hebben over interactie.

Iets voor jou?

Een paar voorbeelden van concrete redenen voor supervisie. Je wilt:

  • inzicht in je functioneren en je persoonlijke kwaliteiten
  • meer vertrouwen in je werk krijgen, beter uit de verf komen
  • inzicht in de balans tussen werk en privé
  • je communicatiestijl onder de loep nemen
  • beter zicht krijgen op de interactie met collega's of klanten
  • eventuele conflicten met patiënten of leidinggevenden constructiever hanteren
  • verantwoordelijkheden en taken beter afbakenen en bewaken
  • re-intergreren bijvoorbeeld na burn-out

Hoe dan?

Wil je meer weten, of een afspraak maken? Neem contact met me op!

 

Copyright ©2024 Supervisie van Leeuwe | Productie: Thomas Klabbers | Webdesign: Walraven WebWerk